Käänneyhtiöt

Pörssin murheenkryyni hakee sijoittajilta lisärahoitusta – osakekurssille uutta laskupainetta

Rankasti tappiollinen kalankasvatusyritys on kohdannut suuria tuotannollisia vaikeuksia. Nyt yhtiö hakee uutta alkua – ja siihen rahoitusta.

Fifax on listattu Helsingin pörssin First North -markkinapaikalla lokakuusta 2021 lähtien. Yhtiö on erikoistunut kalankasvatukseen ja sen Eckerön tuotantolaitos on yksi suurimmista​ toiminnassa olevista kuivan maan kalankasvatuksen​ tuotantolaitoksista Pohjois-​Euroopassa tuotantokapasiteetilla mitattuna.

Vuonna 2012 perustettu Fifax hyödyntää tuotannossaan RAS-kiertovesimenetelmän ultraintensiivistä toteutusta. Se perustuu lähes täysin suljettuun veden kiertoon, jossa kalat elävät suurissa maan päällä sisätiloissa sijaitsevissa altaissa. Sisätiloissa sijaitsevat altaat antavat parempaa suojaa ulkopuolisilta tekijöiltä verrattuna perinteiseen vesistöissä tapahtuvaan kalankasvatukseen.

Fifaxin käyttämässä tuotantomenetelmässä käytetään Itämerestä pumpattua suodatettua vettä, joka puhdistetaan jatkuvasti ja kierrätetään RAS-menetelmässä. Tällä menetelmällä yhtiö pyrkii pienentämään ympäristövaikutuksia, jotka voivat aiheuttaa haasteita perinteisempien kasvatusmenetelmien käytössä.

Käyttämällään menetelmällä Fifax pystyy varmistamaan kaloille kontrolloidun kasvuympäristön puhtaassa vedessä ympäri vuoden. Yhtiö pystyy myös tarjoamaan asiakkailleen erittäin laadukkaan lopputuotteen. Fifax ei käytä tuotannossaan antibiootteja muutoin kuin rajoitetuissa poikkeustilanteissa.

Fifaxin toiminta kattaa kirjolohen kasvatuksen koko tuotantoketjun. Kalat haudotaan, kasvatetaan, raikastetaan ja teurastetaan saman katon alla Eckerön tuotantolaitoksessa Ahvenanmaalla. Lopputuotteena on asiakastoimituksiin valmis kala.

Täysikasvuista teurastettua kalaa yhtiön logistiikkakumppanit kuljettavat kalanjalostajille ja tukkuliikkeille Ahvenanmaalla, Manner-Suomessa ja Ruotsissa. Asiakkaat jalostavat kaloista edelleen omille asiakkailleen sopivia tuotteita tai myyvät kalat kokonaisina, fileinä, jalostettuina tuotteina ja kuluttajille myytävissä valmiissa annoksissa.

Kaksi vuotta silkkaa epäonnistumista

Kaikki tämä kuulostaa sijoittajan kannalta hyvältä. Ongelma on vain siinä, että toiminta ei ole kannattavaa. Itse asiassa se on poikkeuksellisen jyrkästi tappiollista.

Vuonna 2021 yhtiö teki vain 1,0 miljoonan liikevaihdolla -9,8 miljoonan euron tappiollisen liiketuloksen. Toukokuussa 2021 tapahtui onnettomuus, jonka myötä laitos menetti noin 40 prosenttia kalakannastaan happitoimitusten suunnittelun ja logistiikan heikkouksista johtuneiden viivästymisten vuoksi.

Kalakannan vähentyminen vaikutti merkittävästi toimitusmääriin.

Ongelmat jatkuivat viime vuonnakin.

Fifax teki viime vuonna vain alle 1,2 miljoonan euron liikevaihdolla lähes -8,0 miljoonan euron tappiollisen liiketuloksen. Ongelmaksi muodostui IHN-virus, joka on vakava lakisääteisesti vastustettava kalatauti.

Syyskuusta 2021 alkaen yhtiö oli perannut tasaisesti noin 10 tonnia kalaa viikossa toimitettavaksi asiakkailleen. Kaikki teurastukseen, jalostukseen ja jakeluun liittyvät prosessit valmisteltiin täysiä toimitusmääriä varten.

Kesäkuun alussa 2022 kalojen kuolleisuus kuitenkin kasvoi voimakkaasti. Juuri ennen juhannusta yhtiö sai ei-toivotun tiedon siitä, että näytteenottoon lähetyissä kaloissa oli IHN- virustartunta.

”Tartunnan seurauksena operatiivinen toimintamme nollautuu, ja yhtiö on uuden aloituksen edessä”, Fifaxin toimitusjohtaja Samppa Ruohtula kertoi vuoden 2022 ensimmäisen puolivuoden tulosraportin yhteydessä.

Vuoden toisella puoliskolla yhtiön varsinainen toiminta on ollut keskeytettynä. Fifax on Ruohtulan mukaan sen sijaan keskittynyt täysin niihin toimenpiteisiin, joita on vaadittu IHN-viruksen hävittämiseksi laitoksesta.

”Työ alkoi heinä-elokuussa, jolloin laitos tyhjennettiin lopettamalla ja teurastamalla kalat viranomaisten päätöksen mukaisesti.”

Osakeannilla rahoitusta uuteen alkuun

Nyt yhtiö suunnittelee tuotannon uudelleenkäynnistämistä ja investointien tehostamista. Suunnitelmien mukainen uudelleenkäynnistäminen edellyttää uutta rahoitusta.

Yhtiö pyrkii keräämään noin viiden miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla uusia osakkeita merkittäväksi. Fifax on sitoutunut olemaan toteuttamatta osakeantia, jos annin bruttovarat jäävät alle 3,5 miljoonan euron.

Merkintähinta on 0,20 euroa osakkeelta. Tällä hetkellä yhtiön osake noteerataan noin 0,39 euron hintaan.

Annissa on siis mahdollista saada Fifaxin uusia osakkeita selvästi nykyistä kurssinoteerausta halvemmalla.

Fifax suunnittelee käyttävänsä annissa kerättävät varat kalankasvatustoiminnan uudelleenkäynnistämiseen, bioturvallisuuteen ja suorituskykyyn liittyviin parannusinvestointeihin, sekä käyttöpääoman vahvistamiseen.

Kerättävät varat mahdollistaisivat Fifaxin vuoden 2023 loppuun mennessä tavoittelemien lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttamisen, jotka ovat Fifaxin Eckerössä Ahvenanmaalla sijaitsevan tuotantolaitoksen ensimmäisen kasvatusyksikön käynnistäminen, hautomo- ja poikaskalayksiköiden saattaminen täyteen tuotantoon, sekä bioturvallisuuteen ja suorituskykyyn liittyvien parannusinvestointien tekeminen näissä yksiköissä.

Lyhyen aikavälin tavoitteisiin kuuluu lisäksi kiertovesimenetelmään liittyvää osaamista hyödyntävä konsultointi- ja lisensointiliiketoiminnan käynnistäminen.

Rahoitustarve yhteensä 15 miljoonaa euroa

Osakeannin lisäksi Fifax jatkaa vuoden 2023 aikana eri rahoitusvaihtoehtojen kartoittamista, joilla se tavoittelee viime helmikuun alussa yhtiötiedotteellaan julkistamien uusien keskipitkän aikavälin tavoitteidensa saavuttamista vuoden 2024 loppuun mennessä.

Fifax arvioi, että osakeannin lisäksi rahoitustarve tavoitteiden saavuttamiseksi on noin 10 miljoonaa euroa. Lisärahoituksen avulla on tarkoitus jatkaa toiminnan ylösajoa, johon sisältyy lukuisia tuotannon tehokkuuden ja taloudellisen kannattavuuden parantamiseen liittyviä investointeja. Investoinnit tukisivat lisäksi yhtiön ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Fifaxin osake on romahtanut vuodessa 70 prosenttia. Osakeanti tuskin kurssia saa ainakaan lyhyellä aikavälillä nousuun, sillä se laimentaa vanhojen osakkeiden arvoa.

”Pidämme annin toteutumista todennäköisenä merkintäsitoumusten ansiosta. Arvioimme annin kuitenkin tuovan laskupainetta yhtiön osakekurssiin, sillä merkintähinta on selvästi nykyistä kurssia alhaisempi ja osakkeiden lukumäärä voi liki kaksinkertaistua annin myötä”, toteaa Inderesin analyytikko Pauli Lohi.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös