Yritysuutiset

Outokumpu: Ruostumattoman teräksen markkinat pysyvät vaikeina

Teräsyhtiö kärsii Aasian halpatuonnista. Outokummun toisen vuosineljänneksen tulos romahti odotetusti reilusti viime vuotta alhaisemmaksi.

Outokummun huhti-kesäkuun oikaistu liikevoitto jäi selvästi viime vuodesta. Vuosi sitten oikaistu liikevoitto oli 86 miljoonaa euroa, kun nyt lukema jäi 33 miljoonaan. Analyytikot odottivat keskimäärin hieman yli 34 miljoonan euron oikaistua liikevoittoa.

Teräsyhtiön liikevaihto oli 1 701 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 1 883 miljoonaa euroa. Odotus liikevaihdolle oli 1 720 miljoonaa euroa.

Toisen neljänneksen oikaistu käyttökate 91 miljoonaa euroa oli matalampi kuin vuoden 2018 toisen neljänneksen 136 miljoonaa euroa, mikä johtui yhtiön mukaan pääasiassa 13 prosenttia pienemmistä ruostumattoman teräksen toimituksista.

Spot-hinnat olivat huomattavasti matalammat kuin edeltävänä vuonna, mutta Outokummun toteutuneet hinnat pysyivät jokseenkin samalla tasolla kaikkien liiketoiminta-alueiden parantuneiden tuote- ja asiakasjakaumien ansiosta.

Ferrochromen kannattavuutta heikensi alhaisempi sopimushinta. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaistappiot olivat 16 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2018 toisen neljänneksen yhden miljoonan euron voittoon.

Toimitusjohtaja Roeland Baan pitää toisen vuosineljänneksen 91 miljoonan euron oikaistua käyttökatetta tyydyttävänä tuloksena erittäin vaativissa markkinaolosuhteissa.

”Olen erityisen tyytyväinen Europe-liiketoiminta-alueen kaupalliseen ja operatiiviseen suoritukseen – tuotejakaumamme oli vahva ja säilytimme markkinaosuutemme. Näiden lisäksi omat toimenpiteemme, mukaan lukien kustannussäästöt ja keskeiset kehityshankkeet, ovat tuottaneet tuntuvia tuloksia”, Baan toteaa.

Ruostumattoman teräksen markkinat ovat toimitusjohtajan mukaan edelleen vaikeat.

”Euroopassa kärsimme Aasian-halpatuonnista helmikuussa voimaan astuneista EU:n pysyvistä suojaustoimista huolimatta. Tuonti Eurooppaan on noussut takaisin 30 prosenttiin, ja uuden tuontikiintiön tultua voimaan 1. heinäkuuta tuonti on kasvanut edelleen.”

Baanin mukaan terästeollisuus jatkaa keskusteluja Euroopan komission kanssa suojaustoimien tehostamiseksi. USA:ssa puolestaan tuonti on pysynyt suhteellisen matalalla tasolla, mutta jakelijoiden edelleen purkaessa varastojaan Outokumpu ei usko Americasin toimitusmäärien kasvavan lähitulevaisuudessa.

”Näiden haasteiden ja kausiluonteisen alhaisemman kysynnän vuoksi kolmas vuosineljännes on vaikea, ja uskomme haasteiden vaikuttavan ruostumattoman teräksen markkinoihin loppuvuoden ajan”, Baan ennustaa.

Outokumpu ennustaa, että kolmannella neljänneksellä ruostumattoman teräksen markkinoiden odotetaan olevan haastavat. Euroopan markkinoiden odotetaan hidastuvan tyypillisen kausiluonteisesti, minkä lisäksi korkeiden Aasian-tuontimäärien sekä tiettyjen asiakassegmenttien heikentymisen arvioidaan laskevan ruostumattoman teräksen kysyntää edelleen.

Teräsyhtiö odottaa ruostumattoman teräksen toimitustensa olevan Euroopassa matalammat verrattuna vuoden 2019 toiseen neljännekseen. Amerikassa toimitusten odotetaan pysyvän vakaalla tasolla.

Ferrokromin matalampi vertailuhinta ja heikompi kysyntä vaikuttavat negatiivisesti Ferrochromen tulokseen. Syys-lokakuulle suunnitellun ferrokromiuunin kunnossapitoseisokin kustannusvaikutuksen arvioidaan olevan enintään 10 miljoonaa euroa vuoden toisella puoliskolla.

Outokumpu arvioi kolmannen neljänneksen oikaistun käyttökatteen olevan matalammalla tasolla kuin vuoden 2019 toisella neljänneksellä.

Vuoden 2019 toinen neljännes lyhyesti

  • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 584 000 tonnia (668 000 tonnia).
  • Oikaistu käyttökate oli 91 milj. euroa (136 milj. euroa).
  • Käyttökate oli 91 milj. euroa (136 milj. euroa).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 177 milj. euroa (71 milj. euroa).
  • Korollinen nettovelka laski 1 307 milj. euroon (31.3.2019: 1 370 milj. euroa).
  • Velkaantumisaste oli 49,8 % (31.3.2019: 51,6 %).
  • Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,9 % (31.3.2019: 4,3 %).
  • Kesäkuussa Outokumpu allekirjoitti vakuudellisen 400 milj. euron lainan pidentääkseen velan maturiteetteja.
Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös