Käänneyhtiöt

Kaivosyhtiö Endomines saa nyt ostosuosituksen Evliltä

Endomines myllersi johtoryhmänsä ja hankki lisärahoituksen. Tavoitteena on tuotannon ylösajo.

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin.

Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Endomines on ilmoittanut harkitsevansa tuotannon uudelleenkäynnistämistä Suomen Pampalon kaivoksella kullan hinnan nousun myötä. Kaivos on ollut ylläpitotilassa vuodesta 2018 alkaen. Kaivoksen mahdollisen uudelleenkäynnistämisen vuoksi osa mineraalivarannoista on muunnettu malmivaroiksi.

Endomines arvioi, että louhinta Yhdysvaltojen Fridayn kaivoksella alkaa vuoden 2021 toisen neljänneksen lopussa, ja Fridayn rikastamon ylösajo alkaa vuoden 2021 kolmannen neljänneksen alussa. Rikastamon odotetaan saavuttavan täyden tuotantokapasiteetin vuoden 2021 viimeisen neljänneksen aikana.

Kullan hinnan kehityksellä on suora vaikutus Endominesin kaltaisiin kultamalmin kaivostoimintaa harjoittaviin yhtiöihin.

Yhtiöllä on ollut kuitenkin haasteita tuotannossaan ja rahoitustilanteessaan.

Yhtiö kertoi viime marraskuussa kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä, että koronapandemia vaikutti yhä merkittävästi yhtiön tuotannon ylösajoon, lisäksi rikastushiekan kuivatusjärjestelmän rikkoutuminen helmikuussa ja vaikeudet korvaavan järjestelmän löytämisessä aiheuttivat yhä häiriöitä rikastamon tuotannossa.

Yhtiön tiukka rahoitusasema pakotti vuosineljänneksen lopussa yhtiön hidastamaan toimintaansa siihen asti, kunnes se on pystynyt varmistamaan pitkän aikavälin rahoituksen.

Kuluvan vuoden tammi-maaliskuun liiketappio oli 18,6 miljoonaa kruunua, kun se vuosi sitten oli yli 29 miljoonaa kruunua.

Johtoryhmä uusiksi tukemaan tuotannon ylösajoa

Endomisesin väliaikainen toimitusjohtaja Rauno Pitkänen kertoo, että vuonna 2021 Endomines on aloittanut ”uuden luvun” kehityksessään uusia kultaprojekteja etsivästä juniorikaivosyhtiöstä toisen tason kullantuottajaksi hankkimalla US Grant ja Kearsarge -kaivosprojektit, sekä käynnistämällä uudelleen Fridayn kaivoksen Idahossa ja Pampalon kaivoksen Suomessa.

Tämän muutoksen toteuttamiseksi yhtiö on järjestellyt uudelleen johtoryhmäänsä työmaakeskeisempään suuntaan varmistaakseen Idahon operaatioiden saamisen tuotantoon suunnitellusti tänä kesänä.

Yhtiön päätavoitteena tulee olemaan täyden potentiaalin saavuttaminen malmin saannissa sekä laimentumisen minimoiminen korkean pitoisuuden kapeajuonisissa malmilinsseissä.

Yhtiön kasvustrategian toteuttaminen, eli seuraavien hankkeiden kehittäminen, malminetsinnän harjoittaminen sekä olemassa olevien kaivosten kehittäminen, edellyttää lisärahoitusta.

Endomines saattoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä loppuun merkintäoikeusannin, jossa se keräsi noin 214 miljoonan Ruotsin kruunun bruttovarat, ennen merkintäoikeusannin kuluja.

Kullan hinnannoususta tukea osakkeelle

”Endominesin Q1 liikevaihto oli odotetusti nollan tuntumissa yhtiön kaivostoiminnan ollessa edelleen tilapäisesti pysäytetty. Kulut olivat hieman odotuksiamme korkeammat ja -14,5 milj. kruunun käyttökate siten alle ennusteidemme (Evli -11,0 milj. kruunua)”, toteaa Evli aamukatsauksessaan.

Evlin mukaan Endominesin kaivostoiminnan käynnistämisen suunnitelmat ovat edenneet odotetusti ja Orogranden rikastamon tekniset haasteet on ratkaistu.

Endomines antoi 3 000-4 000 unssin tuotanto-ohjeistuksen kuluvalle vuodelle, yli aiemman 2 869 unssin ennusteen. Evli päiviti tuotantoennusteensa 3061 unssiin. Evlin ennuste ei vielä sisällä tuotantoa Pampalon kaivoksesta, mikä jäisi todennäköisesti muutenkin melko pieneksi tänä vuonna toimintojen käynnistyessä todennäköisesti melko lähellä vuoden loppua ja kehitysmalmin alhaisen kultapitoisuuden myötä.

Endominesilla on Evlin mukaan mahdollisuus saada rahoitus- ja kassatilanteensa kuntoon.

”Operatiivinen kassavirta oli -63,0 milj. kruunua, josta noin puolet liittyy US Grant- ja Kearsarge projektien maksuihin. Yhtiön kassavarat olivat 68,0 milj. kruunua neljänneksen lopussa. LDA Capitalin kanssa solmittu rahoituspaketti (edellyttää yhtiökokouksen hyväksyntää) toisi toteutuessaan yhtiölle mahdollisuuden nostaa 14 milj. euroon asti lisärahoitusta, mikä näkemyksemme mukaan kattaisi rahoitustarpeet siihen saakka, että yhtiö saa tarvittavat omat kassavirrat kuntoon.”

Evli nostaa Endominesin osakkeen tavoitehinnan 2,9 kruunuun aiemmasta 2,7 kruunusta ja nostaa suosituksen aiemmalta pidä-tasolta osta-tasolle. Pankin mukaan LDA Capitalin rahoituspaketin tuoma rahoitusriskin väheneminen ja kullan hinnan suotuisa kehitys ovat tavoitehinnan ja suosituksen nostojen syitä.

Helsingin pörssissä Endominesin kurssi on nyt 0,25 euroa, eli tämän hetken valuuttakurssilla kruunuissa se on 2,54 kruunua.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös