Talouden trendit

Yrittäjä säästää pitkän pennin tunnistamalla talousvaikeudet nopeasti

Yrittäjien ahdinko näkyy talousneuvonnan tarpeen räjähdysmäisenä kasvuna, kertovat ELY-keskukset.

ELY-keskusten mukaan yrittäjien talousahdinko korona-aikana näkyy puhelinpalvelussa, jonka kysyntä kasvoi viime vuonna huikeat 350 prosenttia koronapandemian ja siitä johtuvien rajoituksien johdosta.

Monen jo ennestään vaikeassa tilanteessa olleen yrittäjän taloustilanne huononi merkittävästi viimeisen vuoden aikana, kun koronakriisi lamaannutti Suomen talouden rattaiden pyörimisen. ELY-keskusten ylläpitämään Yrittäjän talousavun puhelinpalveluun ottaa tavallisesti yhteyttä puolitoistatuhatta yrittäjää vuosittain, mutta viime vuonna yhteydenottojen määrä kasvoi yli seitsemääntuhanteen, ELY-keskukset kertovat.

Nopea ongelmien tunnistaminen ja niihin reagointi saattaa säästää yrittäjän mittavilta kustannuksilta.

”Yrittäjän olisi tärkeää oppia tunnistamaan talous- ja maksuvaikeudet ajoissa, jolloin voidaan vielä auttaa kääntämään yrityksen toiminta kannattavaksi”, kertoo Yrittäjän talousapupalvelun taustalla olevan TE-asiakaspalvelukeskuksen kehityspäällikkö Jari Leskinen.

Jos yrittäjän vaikeuksiin reagoidaan ajoissa, yritystoiminta voidaan tarvittaessa myös lopettaa mahdollisimman pienin lisäkustannuksin sekä yrittäjälle että koko yhteiskunnalle, Leskinen kertoo.

”Harva yrittäjä tietää, että yrityksen lopettamisesta voi aiheutua merkittäviä kustannuksia.”

Esimerkiksi maksuvaikeudet ovat usein vaikeasti ennustettavia. Niitä voi ilmetä silloinkin, kun yrityksen liiketoiminta on kannattavaa. Maksuvaikeuksien syitä voivat olla esimerkiksi merkittävän asiakkaan kykenemättömyys maksaa laskujaan yritykselle ajallaan, tilausten määrän väheneminen, yritystoiminnan nopea laajentuminen tai yrittäjän sairastuminen.

Palvelusta yrittäjä saa maksutonta talousapua

”Yrittäjän talousapu on erittäin tervetullut ja odotettu palvelu. Tavoitteena on ajoissa tunnistaa yrityksen taloushaasteet ja löytää niihin yrittäjän kanssa ratkaisuja. Jos tässä onnistutaan, kuten uskon, se tuo apua monen yrittäjän arkeen ja pelastaa monet yöunet”, kommentoi palvelua Suomen Yrittäjistä toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Yrittäjän talousavun puhelinpalvelusta yrittäjä saa maksutonta, luottamuksellista ja puolueetonta apua tilanteeseensa yrityksen talouden ja terveyttämisen asiantuntijoilta. Asiantuntija tekee soittajalta saamiensa tietojen perusteella arvion yrityksen taloustilanteesta ja neuvoo yrittäjää. Usein apu löytyy yhden puhelinsoiton aikana.

Toiminnan tavoitteena on myös talousvaikeuksien ennaltaehkäisy ja yleiseen asenneilmapiiriin vaikuttaminen – tilapäiset vaikeudet ovat osa monen yrittäjän elämää. Niistä tulisi voida puhua avoimesti ja häpeilemättä.

Puhelin- ja verkkopalvelun lisäksi yrittäjä saa tarvittaessa tuekseen alueellisen asiantuntijaverkoston eri puolilla Suomea. Alueiden asiantuntijat tarjoavat henkilökohtaista tukea yrittäjän lähellä.

”Avun pitää olla yrittäjän lähellä. Siksi yrittäjäjärjestö on hyvä talousavun kumppani 20 aluejärjestönsä voimin. Tarjoamme käyttöön verkostomme ja kontaktimme”, kiteyttää Suomen Yrittäjien Pentikäinen.

Alueellisessa verkostossa on mukana Suomen Yrittäjien lisäksi useita eri toimijoita, kuten Suomen yrityskummit ja seudulliset kehittämisyhtiöt. Lisää asiantuntijoita otetaan mielellään mukaan.

Tilanne on helpottumassa

Yritysten taloustilanne on kuluvan vuoden keväällä kuitenkin parantunut, kun koronarajoituksia on kevennetty. Suomen Yrittäjien mukaan yhä harvempi yrittäjä sanoo yrityksensä olevan maksuvaikeuksissa tai konkurssivaarassa. Vielä tälläkin hetkellä tilanne on vaikein pienillä, alle 50 työntekijän työnantajayrityksillä, joista 15 prosenttia pohtii yrityksensä lopettamista.

”Kehitys on lupaava. Syitä ovat paitsi parantunut tautitilanne ja rajoitusten lieventäminen, myös yrityksille maksetut tuet, muutokset konkurssilakeihin ja joustot maksuajoissa. Näitä Yrittäjissä ajoimme, ja onneksi ne toteutettiin”, toimitusjohtaja Pentikäinen toteaa Yrittäjien tiedotteessa.

Näin Yrittäjän talousapu palvelee:

suomeksi ma–pe klo 9–16 numerossa 0295 024 880 (pvm/mpm)
ruotsiksi to klo 9–16 0295 024 881 (pvm/mpm)
englanniksi ti ja pe klo 9–16 numerossa 0295 024 882 (pvm/mpm)
yrittajantalousapu.fi

Yrittäjän talousapua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteinen TE-asiakaspalvelukeskus. Palvelua kehitetään osana EU:n laajuista Early Warning -toimintamallia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös