Rahoitusteoriaa

Omien osakkeiden ostot kasvavat Yhdysvalloissa – Miksi se on hyvä asia myös yksityissijoittajalle?

Tutkimuksen mukaan osto-ohjelmien hyödyt ovat moninaisia.

S&P 500 -indeksin yhtiöiden omien osakkeiden osto-ohjelmiin käyttämät summat ovat kasvaneet tasaisesti viime vuosineljännesten aikana. Takana on jo kuusi kvartaalia kasvua. 

Omien osakkeiden ostaminen on taitolaji siinä missä sijoittaminen. Omia osakkeita ei kannata ostaa hinnalla millä hyvänsä, vaan silloin kun osakekurssi on alle osakkeen käyvän arvon. 

Menneiltä vuosilta etenkin suomalaiset sijoittajat muistavat Nokian epäonnistumisen omien osakkeiden ostojen ajoittamisessa. Yhtiö osti omia osakkeita kuuden vuoden aikana vuosina 2003-2008 yhteensä 18,7 miljardilla eurolla.

Nokian osakekurssin alamäki alkoi jo ennen osto-ohjelman päättymistä. Omien osakkeiden ostoihin tuhlatulla rahalla olisi saanut ostettua melkein kolme kertaa Nokian vuonna 2012. Jorma Ollilla puolusti myöhemmin osto-ohjelmaa kommentoimalla, että amerikkalaiset omistajat halusivat sitä.

Maailman tunnetuin sijoittaja puolustaa omien osakkeiden ostoja – Mutta vain tietyin edellytyksin

Maailman tunnetuin sijoittaja Warren Buffett kannattaa omien osakkeiden ostoja, mutta ei millä hinnalla tahansa. Buffett totesi vuonna 2000, että omien osakkeiden ostaminen kannattaa, jos kaksi tekijää täyttyvät. 

Ensinnäkin yrityksellä tulee olla riittävästi ylimääräisiä varoja ostoja varten. Käytännössä se tarkoittaa, että yhtiön kannattaa pitää käteistä tai muita likvidejä varoja puskurina seuraavien kuukausien menoja varten. Jos varoja on kuitenkin merkittävästi enemmän, kannattaa yhtiön miettiä osingonjakoa, omien osakkeiden ostoja tai investointeja. 

Toinen tärkeä tekijä on Buffettin näkemyksen mukaan yhtiön osakkeen hinta suhteessa osakkeen käypään arvoon. Omia osakkeita kannattaa ostaa, jos osakekurssi on edullisempi pörssissä verrattuna konservatiivisen arvion mukaan laskettuun käypään arvoon. 

Sijoittajan kannattaa muistaa, että yhtiön käypä arvo on aina subjektiivinen arvio. Sen vuoksi omien osakkeiden ostot saattavat mennä välillä pieleen, vaikka yhtiön arvo olisi yritetty määrittää mahdollisimman konservatiivisesti ja tarkasti. Siinä mielessä omien osakkeiden ostojen analysointi muistuttaa arvosijoittamista. Buffett suositteleekin arvosijoittamisesta tutun turvamarginaalin hyödyntämistä omien osakkeiden osto-ohjelmien analysoinnissa.

Mitä tuore tutkimus kertoo omien osakkeiden osto-ohjelman hyödyistä yksityissijoittajille?

Center for Capital Marketsin vuonna 2021 julkaisemassa tutkimuksessa ”Corporate Liquidity Provision and Share Repurchase Programs”, rahoituksen professori Craig M. Lewis sekä apulaisprofessori ja tutkijatohtori Josh T. White analysoivat omien osakkeiden osto-ohjelmia. He tutkivat yli 10.000 amerikkalaisyhtiötä 17 vuoden ajalta.

Lewis ja White huomasivat osto-ohjelmilla olevan useita positiivisia vaikutuksia yhtiön osakkeelle ja sen myötä yksityissijoittajille. 

Ensinnäkin omien osakkeiden ostaminen vahvisti osakkeen likviditeettiä, siis helpotti osakkeen ostamista ja myymistä sekä madalsi yksityissijoittajien kaupankäyntikustannuksia.

Tutkimuksen mukaan yksityissijoittajat ovat säästäneet osto-ohjelmien ansiosta osakkeen hintamuutokseen ja kaupankäyntiin liittyvissä kustannuksissa yhteensä peräti 2,1-4,2 miljardia dollaria vuoden 2004 jälkeen.

Lisäksi osakkeen volatiliteetti laski omien osakkeiden ostamisen ansiosta, mikä luonnollisesti pienensi sijoittajien tappioriskiä. Tutkimuksen mukaan omien osakkeiden osto-ohjelmilla voidaan myös vakauttaa kurssikehitystä korkean volatiliteetin aikajaksoina. Jos yhtiön johto arvioi osakkeen volatiliteetin jatkossa kasvavan esimerkiksi epävarman markkinatilanteen vuoksi, mahdollistetaan omien osakkeiden ostoilla vakaampi kurssikehitys ja yksityissijoittajat säästävät sen ansiosta kaupankäyntikustannuksissa. 

Yhtiön johto voi kasvattaa myös ostojen volyymia ja vakauttaa kurssikehitystä, jos useat sijoittajat ovat osakkeessa myyntilaidalla, ja erityisesti jos yhtiön johto ei näe perusteltua syytä myynteihin esimerkiksi fundamenttien tai liiketoiminnan näkymien perusteella.

Siispä Lewiksen ja Whiten tutkimus osoittaa, että yhtiön johto voi luoda osto-ohjelmilla omistaja-arvoa myös yksityissijoittajille, ei vain suurimmille osakkeenomistajille ja instituutioille. 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös