Kumppaniblogit

Nämä tekijät motivoivat sijoitustoiminnan aloittamista

Sijoittamisen aloittamiseen liittyy usein korkea kynnys, koska sijoittaminen mielletään riskiseksi ja vaikeaksi. Todellisuudessa ihmiset tekevät päivittäin valintoja, joiden päätöksentekoprosessi muistuttaa sijoittamista tavalla tai toisella.

Jokainen ihminen sijoittaa tavalla tai toisella joko itseensä, perheeseensä tai ympäristöönsä. Yksi henkilö saattaa esimerkiksi harjoitella pitkän matkan juoksua varten ja sijoittaa sen myötä terveyteensä. Toinen sitä vastoin saattaa käydä esimerkiksi matkoilla puolisonsa kanssa ja sijoittaa parisuhteeseensa. Kolmas henkilö saattaa viedä lapsensa pelaamaan jalkapalloa ja sijoittaa sen myötä lapsensa hyvinvointiin. Yhteistä kaikilla mainittujen esimerkkien henkilöillä on, että he sijoittavat tulevaisuuden hyvinvointiin.

Sijoittamisella tarkoitetaan nykyistä rahallista (ja usein myös ajallista) panostusta, joka tuo henkistä, fyysistä tai kumpaakin hyvinvointia tulevaisuudessa. Mitä aiemmin sijoittamisen aloittaa, sitä keskimäärin todennäköisempää sijoittamalla on parantaa tulevaisuuden hyvinvointia.

Syitä sijoittamisen aloittamiseen on lähestulkoon yhtä monta kuin on lukumääräisesti sijoittajia. Sijoittamisen aloittaminen liittyy yleensä johonkin seuraavista kolmesta tavoitteesta:

  • vaurastuminen
  • perheen taloudellisen tilanteen tukeminen
  • eläkeikään valmistautuminen.

Vaurastumista tavoittelevat sijoittajat keskittyvät kahta muuta edellä mainittua ryhmää enemmän lähitulevaisuuden tuottojen maksimoimiseen. Varallisuuden karttuminen mahdollistaa kyseiselle ryhmälle rahallisesti tasokkaamman elämäntyylin, joka voi tarkoittaa esimerkiksi isoa taloa tai lomamatkoja.

Yleistä vaurastumista tavoittelevat sijoittajat ovat valmiita ottamaa kahta muuta mainittua ryhmää korkeampaa epäsystemaattista eli yhtiökohtaista riskiä tavoitteensa saavuttamiseksi. Ryhmään kuuluvat sijoittajat pyrkivät saavuttamaan korkean tuottotavoitteensa esimerkiksi osakepoiminnalla. Kyseiselle ryhmälle onkin tyypillistä ylituoton tavoittelu suhteessa markkinaan, mikä voi toisaalta kostautua salkun heikon hajautuksen vuoksi joillekin kokemattomille ryhmän sijoittajille tappioina.

Perheen taloudellisen tilanteen parantumista tavoittelevat sijoittavat eivät ole keskimäärin yhtä halukkaita ottamaan vaurastumista tavoittelevan ryhmän kaltaista riskiä. Kyseisen ryhmän henkilöt sijoittavat pystyäkseen paremmin kustantamaan perheensä menoja, joita voivat olla esimerkiksi kalliimpi asunto tai perheenjäsenen harrastukset tai opinnot. Pitkän aikavälin tavoite on kartuttaa nettovarallisuutta ja sen myötä parantaa elintasoa.

Kyseisen ryhmän sijoittajat keskittyvät ensimmäistä ryhmää enemmän hajauttamaan osakemarkkinoiden yhtiökohtaista riskiä sijoittamalla esimerkiksi indeksituotteisiin. Lisäksi ryhmän sijoittajat haluavat hajauttaa markkinariskiä ensimmäistä ryhmää enemmän allokoimalla osan sijoitusvarallisuudesta korkotuotteisiin. Hyvän hajautuksen ja matalan riskinsietokyvyn myötä ryhmän jäsenet ovat ensimmäistä ryhmää vähemmän alttiita syyllistymään sijoittajakäyttäytymiseen liittyviin virheisiin kuten yli-itseluottamukseen (The Dunning-Kruger effect).

Eläkeikää varten valmistautuvat sijoittajat ovat kolmesta mainitusta ryhmästä keskimäärin pisimmällä sijoitushorisontilla mukana. Kyseineen ryhmään kuuluu epäsuorasti sekä varallisuuden tavoittelijoita että perheen taloudellista tilannetta tukevia sijoittajia. Ryhmän keskimääräisesti pitkä sijoitushorisontti mahdollistaa, että suhteellisesti iso osa varallisuudesta on sijoitettu korkean riskin tuotteisiin kuten osakemarkkinoille. Toisaalta ryhmän sijoittajat arvostavat vakaata ja ennustettavaa tulovirtaa, millä on vaikutusta sijoitustuotteiden valintaprosessiin.

Vakaan ja ennustettavan tulovirran saavuttamiseksi sopivat esimerkiksi korkeata ja kasvavaa osinkoa maksavat laatuyhtiöt sekä joukkolainat. Joukkolainojen kohdalla ryhmään lukeutuvien sijoittajien pitkä sijoitushorisontti kasvattaa duraatiota eli korkoriskiä, jota toisaalta tasapainottaa preferenssi poimia korkean koron joukkolainoja.

Kolmannen ryhmän sijoittajat saavuttavat yhdessä toisen ryhmän kanssa parhaan tuotto-riskisuhteen sijoituksilleen, koska pitkä sijoitushorisontti mahdollistaa muita ryhmiä paremmin korkean kassavirran sekä osta ja pidä -strategian noudattamisen, joiden on tutkimusten mukaan huomattu olevan tuottava vaihtoehto monelle sijoittajalle.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös