Sijoittajan verotus

Hallitus suunnittelee osinkojen lähdeveroa – asiantuntijat tyrmäävät uuden veron

Finanssialan mukaan lähdevero kohdistuisi yli miljoonaan suomalaiseen rahastosijoittajaan.

Asiantuntijatyöryhmä alkaa selvittää mahdollisuuksia tiivistää veropohjaa, kertoo valtiovarainministeriö tiedotteessaan. Hanke perustuu pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmaan.

SDP esitti jo marraskuussa 2018 julkistetussa vaihtoehtobudjetissaan lähdeveroa osinkoveroista vapautetuille yhteisöille.

Työryhmän tehtävänä on hallitusohjelman mukaisesti selvittää, onko mahdollista ottaa käyttöön osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen saamille osingoille viiden prosentin lähdevero. Lähdeveron lisäksi työryhmä selvittää, voitaisiinko ulkomaisten rahastojen ja muiden verovapaiden yhteisöjen kiinteistösijoituksista saamista voitoista periä kohtuullista veroa.

Viiden prosentin lähdevero saattaisi tulla koskemaan sijoitusrahastoja, vakuutusyhtiöitä ja yleishyödyllisille yhteisöjä, kuten ammattiyhdistyksiä ja säätiöitä.

Työryhmä ottaa huomioon EU-oikeuden, verosopimukset ja vaikutuksen eri toimijoihin Suomessa, erityisesti yleishyödyllisiin yhteisöihin.

Veropohjan tiivistäminen tavoitteena

Hallituksen tavoitteena on veropohjan tiivistäminen. Se on hallituksen mukaan erityisen tärkeää globaalissa taloudessa, jossa rahavirrat ylittävät kansalliset rajat. Tiivis veropohja mahdollistaa hallituksen mukaan matalat verokannat ja tasapuolisen verotuksen, jotka edistävät yritystoimintaa, työllisyyttä, kasvua ja hyvinvointia.

Työryhmässä on edustajat valtiovarainministeriöstä, Verohallinnosta, yliopistomaailmasta ja Finanssialalta. Työryhmän tavoitteen an saada alustavat johtopäätökset käytettäväksi viimeistään ensi maaliskuussa.

Finanssialan yritysten etujärjestö Finanssiala ry kritisoi suunnitelmaa osinkojen lähdeverosta voimakkaasti. Järjestön johtaja Lea Mäntyniemi kertoi torstaina, että järjestön kanta lähdeveroon ilmenee sen viime vuonna laatimasta muistiosta.

Muistion mukaan lähdeverotus kohdistuisi viime kädessä rahastojen tuoton kautta ”yli miljoonaan suomalaiseen” rahastosijoittajaan, joista suuri ja kasvava joukko on tavallisia palkansaajia.

Turun yliopiston yritysjuridiikan professori Reijo Knuutisen mielestä institutionaalisille sijoittajille kohdistettu lähdevero olisi väärä signaali rahastosijoittajille.

Knuutisen mukaan esitetty lähdevero olisi vaikea saada käytännössä toimimaan, ja se saattaisi heikentää Suomen houkuttelevuutta rahastoyhtiöiden ja ulkomaisten sijoittajien silmissä.

Verollepano rankaisisi myös suomalaisia eläkeyhtiöitä, koska lähdevero vaikuttaisi tuottoihin. Tällöin verolla olisi vaikutusta joko eläkemaksuihin tai eläkkeiden määriin, Knuutinen varoittaa.

Lähdevero saisi professorin mukaan monet rahastoyhtiöt pohtimaan uudelleen sijoitusvalintojaan sekä sijaintiaan. Varsinkin pienet rahastoyhtiöt varmasti siirtäisivät rahaston johonkin sellaiseen maahan, jossa saman riskin ja tuoton saisi pienemmällä verolla.

Loisiko lähdevero nousupaineita eläkemaksuihin?

Nykyisin Eläketurvakeskuksen johtajana toimiva ja vielä keväällä 2019 työeläkeyhtiö Ilmarisen viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja toiminut Jaakko Kiander varoitteli keväällä 2019 eläkeyhtiöille kaavailluista osinkoverosuunnitelmista.

Mikäli lähdevero tulisi koskemaan myös eläkeyhtiöitä, osinkojen verottaminen pienentäisi eläkelaitosten verojen jälkeisiä sijoitustuottoja ja heikentäisi siten koko työeläkejärjestelmän rahoitustasapainoa.

”Työeläkelaitoksilla ei ole mitään omia voittovaroja, joita voitaisiin verottaa, vaan sijoitustuotot käytetään joko nykyisten eläkkeiden tai tulevien eläkevastuiden rahoittamiseen”, Kiander totesi Finanssiala Ry:n artikkelissaan.

Kianderin mukaan työeläkelaitosten yhteensä yli 200 miljardin euron varoista noin 40 prosenttia on sijoitettu osakkeisiin. Osakkeista saadaan vuosittain osinkotuloja, joiden suuruusluokka on noin kolme miljardia euroa.

Lähdevero söisi Kianderin mukaan suoraan eläkeyhtiöiden sijoitustuottoja.

”Jos osinkoihin kohdistettaisiin matala, esimerkiksi 5 prosentin lähdevero, veron suuruudeksi tulisi noin 150 miljoonaa euroa vuodessa. Toisin sanoen eläkelaitosten sijoitustuotto supistuisi tällä summalla. Muutos ei ole merkityksetön.”

Työeläkeyhtiöiden osinkojen verottaminen loisi Kianderin mukaan nousupaineita työelämaksuihin.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös