Sijoitusideat

BlackRock suosii Japanin osakemarkkinaa ja euroalueen valtionlainoja 

Varainhoitaja alipainottaa muun muassa Euroopan ja Yhdysvaltojen osakemarkkinoita.

Maailman suurin varainhoitaja, BlackRock, päivitti sijoitusnäkemystään. Allokaatioiden suurin muutos maantieteellisesti on, että varainhoitaja ylipainottaa jatkossa Japanin osakemarkkinaa. Se perustelee sitä nousevan auringon maan yritysreformeilla, pörssiyhtiöiden vahvalla tuloskehityksellä sekä Japanin keskuspankin elvyttävällä rahapolitiikalla. 

Japanilaisten pörssiyhtiöiden osinkosumma ja omien osakkeiden ostot ovat kasvaneet merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Sen arvioidaan tukevan yhtiöiden markkina-arvojen kehitystä. Lisäksi analyytikot ovat nostaneet nettomääräisesti japanilaisyhtiöiden tulosennusteita tänä vuonna. Muualla maailmassa tulosennusteita on keskimäärin laskettu.

Japanin keskeisistä osakeindekseistä Topix on kallistunut 25,4 prosenttia ja Nikkei 225 on noussut 24,5 prosenttia kuluvana vuonna. Japanin jeni on kuitenkin heikentynyt huomattavasti suhteessa esimerkiksi dollariin ja euroon. Siispä ulkomaisilla sijoittajilla valuuttakurssin suojaaminen on vaikuttanut merkittävästi tuottoihin. Esimerkiksi dollareissa noteerattava iSharesin MSCI Japan ETF on tuottanut 11,3 prosenttia, kun dollarin ja jenin välinen valuuttakurssimuutos ei ole suojattu. Valuuttasuojattu MSCI Japan ETF on tuottanut tänä vuonna peräti 32,3 prosenttia.

Jeni on heikoimmillaan vuosikymmeniin suhteessa dollariin. Yhdellä dollarilla saa perjantaina noin 149,7 jeniä. Heikko jeni on positiivinen liiketoiminnan ajuri japanilaisille vientiyhtiöille. Toisaalta tuontitavarat ovat kallistuneet paikallisessa valuutassa, mikä on näkynyt Japanin inflaatiotilastoissa. 

Japanin inflaation kiihtyminen noin kolmeen prosenttiin on kuitenkin kaiken kaikkiaan positiivista maan talouden aktiviteetille pitkän deflaatiojakson jälkeen. Se kannustaa japanilaisia kuluttamaan.

Kuvio 1 Nikkei 225 on kallistunut 24,49 prosenttia tänä vuonna.

BlackRock alipainottaa Yhdysvaltojen osakemarkkinoita

BlackRock arvioi, että tekoäly-yhtiöiden osakkeet ovat nyt houkuttelevia sijoituskohteina. Tutkimuksen mukaan pörssiyhtiöiden tekoälyyn liittyvien patenttien kokonaisarvo on kasvanut nopeasti ja on yhteensä jo lähes 5000 miljardia dollaria. Tekoälyyn keskittyvä sijoitussykli koskee useita maita ja sektoreita. Kehittyneiden maiden tekoäly-yhtiöiden osakkeet ovat BlackRockilla ylipainossa. 

BlackRock siirtyi alipainoon Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla, vaikka markkina on yksi suurimmista tekoälybuumin hyötyjistä. Syynä alipainoon on talouskasvuun liittyvät riskit. Varainhoitaja arvioi talouskasvun jatkuvan hitaana täystyöllisyyden tilanteessa. Työmarkkina pysyy kireänä väestön ikääntymisen vuoksi.

BlackRock arvioi Yhdysvaltain taloustilannetta laskemalla bruttokansantuotteen ja bruttokansantulon keskiarvon. Yhdysvaltain talouden tutkimustoimiston tutkimuksen mukaan bruttokansantuotteen ja bruttokansantulon keskiarvo kuvaa BKT:ta paremmin Yhdysvaltain talouskehitystä.

Bruttokansantuote mittaa kotitalouksien, yritysten sekä valtion menoja ja nettovientiä. Bruttokansantulo on kotitalouksien ja yritysten tulojen ja voittojen summa. Bruttokansantuotteen ja bruttokansantulon tulisi olla yhtä suuria. Ne ovat kuitenkin poikenneet viime aikoina huomattavasti toisistaan. 

Bruttokansantuotteen perusteella Yhdysvaltain talous on kasvanut 1,9 prosenttia viimeisen 18 kuukauden aikana. Bruttokansantulon mukaan se olisi supistunut 0,5 prosenttia. Käytännössä siis tilastotieteilijät eivät ole löytäneet yhtä paljon tuloja suhteessa menoihin. Lukemia voidaan korjata jälkikäteen. Esimerkiksi bruttokansantuloa korjataan ylöspäin, jos tuloja löydetään lisää. 

BlackRock arvioi, että todennäköisesti bruttokansantuotetta korjataan enemmän alaspäin kuin bruttokansantuloa ylöspäin. Tilastojen mukaan kulutusmenot ovat olleet merkittävästi suurempia kuin myyntiverojen kertymän perusteella.

Bruttokansantuotteen ja bruttokansantulon keskiarvo osoittaa, että Yhdysvaltojen talouden aktiviteetti on kasvanut vain prosentin viimeisen 18 kuukauden aikana. Se on heikoin luku ilman taantumaa toisen maailmansodan jälkeen.

BlackRock arvioi, että inflaatiopaineet jatkuvat ja sen vuoksi korkotaso pysyy korkealla. Inflaatio hidastuu ensin, mutta kiihtyy uudelleen ensi vuonna. Varainhoitaja ylipainottaa lyhyitä valtionlainoja Yhdysvaltojen markkinoilla.

Lisäksi se suosii inflaatiosuojattuja valtionlainoja, koska näkemyksen mukaan markkina aliarvioi inflaatiokehityksen. Pitkät Yhdysvaltojen valtionlainat ovat alipainossa, koska se arvioi pitkien korkojen nousevan lisää niin kutsutun aikapreemion kohoamisen vuoksi. 

Kuvio 2 Bruttokansantuotteen ja -tulon keskiarvo kuvaa Yhdysvaltojen taloudellista aktiviteettia.

BlackRock ylipainottaa euroalueen valtionlainoja

BlackRock alipainottaa Euroopan osakemarkkinoita, koska Euroopan keskuspankin rahapolitiikan odotetaan pysyvän kireänä talouskasvusta huolimatta. Lisäksi aiempi energiahintojen laskun tuoma tuki talouskasvulle on hiipumassa.

Iso-Britannian osakemarkkina on neutraalissa painossa, koska Lontoon pörssin matala arvostustaso heijastaa heikkoja talouskasvunäkymiä sekä Englannin keskuspankin nopeita ohjauskoron nostoja.

Euroalueen valtionlainamarkkinoilla on BlackRockin mukaan houkuttelevia vaihtoehtoja. Euroalueen valtionlainojen hinnoittelu indikoi, että Euroopan keskuspankin talletuskorko pysyisi kauan korkealla, vaikka talouskasvu hidastuisi. Jos rahapolitiikka osoittautuisi odotettua kevyemmäksi, niin se avaisi houkuttelevia tuottomahdollisuuksia valtionlainoissa. 

Euroalueen valtionlainat ovat siis ylipainossa. Sitä vastoin inflaatiosuojatut valtionlainat ovat alipainossa. Markkina hinnoittelee euroalueelle korkeampaa inflaatiota kuin Yhdysvaltoihin. Se ei ole perusteltua, jos huomioidaan Euroopan keskuspankin kireä rahapolitiikka. 

Kehittyvien maiden osakkeet, kuten Kiinan osakemarkkinat, ovat BlackRockilla neutraalissa painossa. Samoin ovat muun muassa Aasian markkinan yrityslainat ja Kiinan valtionlainat.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös