Yritysuutiset

Kriisiyhtiö HKScan joutuu hakemaan lisäpääomia sijoittajilta

Pörssiyhtiö kaipaa kiperästi lisää omaa pääomaa pääomarakenteen turvaamiseksi ja velkaantumisen pysäyttämiseksi.

Yhtiön taakkana ovat viime vuosien aikana kertyneet tappiot – pelkästään viime vuonna yhtiö teki liiketappiota liki 50 miljoonaa euroa.

HKScanin murheenkryyni on ollut Rauman uusi broileritehdas, jonka ylösajo ei sujunut suunnitelmien mukaan. Yhtiö joutui viime vuonna ajamaan tuotanto-ongelmien takia kymmeniä rekkalasteja teurastettuja broilereita hävitettäväksi Honkajoen kierrätyslaitokselle.

HKScanin hallitus päätti 31.5. ylimääräisen yhtiökokouksen antamaan valtuutuksen nojalla suunnatusta osakeannista, jossa HKScan tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhteensä alustavasti enintään 37,5 miljoonaa uutta A-sarjan osaketta yleisölle merkittäväksi.

Yhtiön hallitus voi ylimerkintätilanteessa kasvattaa osakeannissa tarjottavien uusien osakkeiden lukumäärää enintään 7,5 miljoonalla uudella osakkeella. Jos Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti, voi tarjottavien uusien osakkeiden lukumäärä olla yhteensä enintään 45 miljoonaa osaketta. Osakeannin merkintäaika alkaa 3.6.2019.

Osakeannin tarkoituksena on HKScanin rahoitusaseman turvaaminen ja pääomarakenteen vahvistaminen. Osakeannilla on tarkoitus mahdollistaa yhtiön talouden hallittu tasapainottaminen ja luoda edellytykset rakentaa vakaa pohja liiketoimintaportfolion kehittämiselle sekä tulevaisuuden kasvulle. Näillä perusteilla osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Toimitusjohtaja Tero Hemmilän mukaan osakeanti vahvistaisi yhtiön rahoitusasemaa merkittävästi.

”HKScan on keskellä käännevaihetta, ja keskitymme Yhtiön kassavirran ja kannattavuuden vahvistamiseen suunnitelmamme mukaisesti. Lyhyen aikavälin talouden tasapainottamistoimien lisäksi tarkastelemme aktiivisesti Yhtiön liiketoimintaportfoliota sekä päivitämme parhaillaan yhtiön strategiaa, jonka avulla aiomme palauttaa Yhtiön kohti kannattavaa kasvua”, Hemmilä toteaa.

Keväällä HKScan päätti yli 180 toimihenkilön vähennyksestä, minkä yhtiö arvioi tuovan kymmenen miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt. Se ei kuitenkaan riitä, sillä pelkästään kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön rahavirta investointien jälkeen oli lähes 28 miljoonaa euroa negatiivinen. Viime vuonna tilanne oli vieläkin karumpi, kun vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä rahavirta investointien jälkeen oli pakkasella yli 101 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan riskit arvonalentumiskirjauksille tai rahoitussopimusten kovenanttiehtojen rikkoutumiselle kasvavat ja vaikuttavat yhtiön taloudelliseen asemaan, jos konsernin taloudellinen suorituskyky ei parane ja tase vahvistu. Kovenanttiehtojen rikkoutuminen voisi johtaa merkittävien lainaerien erääntymiseen.

Yhtiö joutui turvautumaan viime syyskuun alussa korkeakorkoiseen, kiinteään 8,0 prosentin koron hybridilainaan.

Yhtiön uusi johtoryhmä valmistelee yhtiölle kolmevuotista ohjelmaa, jonka tavoitteena on palauttaa yhtiön kannattavuus toimialan johtavien yritysten tasolle. HKScan myllersi viime vuonna johtoaan heikon kannattavuuskehityksen vuoksi.

Toimitusjohtaja Hemmilä uskoo korjaavien toimenpiteiden voimaan.

”Kannattavuusongelma on yhtiön oma, koko liha-ala ei tee tappiota. Se kertoo, että oikeilla toimilla ja suoraviivaistamalla yhtiö nousee kannattavaksi”, alkuvuodesta norjalaisesta lannoiteyhtiö Yarasta taloon pestattu Hemmilä kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle.

HKSscanin ongelmat ovat tietenkin heijastuneet myös yhtiön osakekurssiin. Yhtiö on menettänyt markkina-arvostaan vuodessa yli 48 prosenttia. Osakkeen tasepohjainen P/B-arvostuskerroin on vajonnut tasolle 0,28x.

HKScania seuraa kaksi analyytikkoa, joista toinen antaa vähennä-suosituksen ja toinen myy-suosituksen yhtiölle.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös