Toimituksen blogi

Kuinka yrityksen oikea arvo määritetään? Osa 5: Avainhenkilöiden arvo osakesijoittajalle

Pohdintaa osakkeen oikeasta arvostustasosta ei aina kannata rakentaa kassavirtojen päälle.

Sanotaan, että yrityksen arvo piilee sen tulevissa kassavirroissa. 

Kaavakin löytyy. Osakkeen oikea arvo saadaan laskettua diskonttaamalla tulevat kassavirrat tähän päivään. Tästä syystä voi tulevien kassavirtojen kartoittaminen tuntua järkevältä osakepoimijan ensiaskeleelta. 

Näin ei kuitenkaan ole. 

Toki on olemassa tapauksia, missä lähestymistapa on järkevä. Siltikin maailmasta löytyy tuhansia osakkeita, joiden kohdalla lähestymistapa on kertakaikkisen väärä. 

Osakkeen arvon ei ole pakko perustua kassavirtoihin

Pelkkiä kassavirtoja tarkasteleva sijoittaja voi astua ansaan kahta kautta.

Ensimmäinen ja hiukan todennäköisempi syy on se, että kassavirtoja ei aina ole tiedossa. Osa yrityksistä toimii kypsällä toimialalla ja sellaisissa tilanteissa kassavirrat voivat olla hyvinkin selkeästi määriteltävissä. 

Toisissa tapauksissa yrityksen arvon kannalta keskeiset kassavirrat ovat kaukana tulevaisuudessa. Voimakkaasti kassavirtoihin fokusoituva sijoittaja voi tässä kohti astua ansaan, tehdä virhearvion yrityksen yliarvostuksesta ja menettää hyvät tuotot tekemättä jääneen sijoituksen muodossa. 

Toinen syy on se, ettei merkittävä osa yrityksen arvoa voi rakentua jonkun muun kuin kassavirran ympärille. Ostokohteen arvo voi piillä sen avainhenkilöissä, teknologiassa, valmiiksi rakennetussa myyntikanavissa tai kilpailukentän keventämisessä. 

Kysy oikeita kysymyksiä

Väärä lähestymistapa saa sijoittajan kysymään vääriä kysymyksiä. Sijoittaja etsii numeroita, kun pitäisi pikemminkin kartoittaa kvalitatiivisia elementtejä. 

Pystyykö yritysjohto tekemään sen mitä se lupaa? Siinä esimerkki kysymyksestä, joka voi olla kassavirtojen pohtimista tärkeämpää. 

Kassavirtoihin ei siis ole pakko takertua, sillä vaihtoehtoja tarjolla. Yksi hyvä vinkki on kokemuksen hankkiminen. Osta osake, seuraa, kokeile ja pyri ymmärtämään mistä monimutkainen kokonaisuus nimeltään osakkeen hinta todellisuudessa muodostuu.  

Yrityksen arvoon vaikuttavia laadullisia tekijöitä on useita. Mikä toimialalla yritys operoi ja mitkä ovat toimialaan vaikuttavat makroekonomiset tekijät? Kasvaako yritys kilpailijoitaan kovempaa? Mikä on yrityksen strategia ja miten asiakkaat suhteutuvat yrityksen tuotteisiin?

Näillä tekijöillä on merkitystä. 

Vaikka konkreettiset ennustettavissa olevat kassavirrat olisivat samat, niin tietenkin kasvavalla toimialalla toimivasta yrityksestä tulisi maksaa enemmän kuin auringonlaskun alalla toimivasta yrityksestä. Fokusoituminen pelkkiin kassavirtoihin voi siis tulla kalliiksi, esimerkiksi osinkoansan muodossa.   

Avainhenkilöiden merkitys

Avainhenkilöillä on merkitystä. Yksi keskeinen kysymys on, kuinka hyvin yritysjohto on pystynyt pitämään lupauksensa aiemmin. 

Kuten Mikael Rautanen sen kiteyttää, tietenkin osakkeelle sallitaan korkeampi arvostus, jos yritysjohdon tekemiin lupauksiin voi luottaa.

Yksityissijoittajakin voi arvioida yritysjohtoa 

Näillä videoilla esiintyvillä asiantuntijoilla on yksi merkittävä etu puolellaan. He pääsevät tapaamaan ja haastattelemaan yrityksen avainhenkilöitä. Tähän ei yksityissijoittajalla ole mahdollisuutta. 

Tästäkin huolimatta myös yksityissijoittaja voi arvioida yrityksen avainhenkilöitä ja johdon tekemiä lupauksia. Yhtenä esimerkkinä ovat SPAC-listautuneet yritykset, sillä niiden annetaan tehdä pitkälle meneviä ennusteita tulevista tuotoista. 

Tulevaisuuden tuottolupauksen voi kirjata itselleen ylös kalenteriin, ja katsoa vuoden tai kahden päästä onko yritys oikeasti lupaamallaan tiellä. 

Arviota ei ole myöskään pakko tehdä itse, sillä todennäköisesti joku muu on jo tehnyt arvion puolestasi. Englannin kielen taidolla ja varsin kohtuullisella määrällä työtä selviää, että Plug Powerin johdolla on pitkä historia suurista, mutta täyttämättä jääneistä lupauksista.

Yritysten kotisivuiltakin saatavaa tietoa voi vertailla ja sitä kautta kysyä itseltään kumpi on todennäköisempää. Se, että Lemonade ja sen yritysjohto onnistuu tavoitteissaan? 

Vai olisiko sittenkin lähtökohtaisesti todennäköisempää, että UpStart on se yritys, jonka tiimi lopulta onnistuisi skaalaamaan tekoälyyn perustuvan riskienhallinnan globaalille tasolle? 

Tämä artikkeli on osa yrityksen arvonmäärityksestä kertovaa artikkelisarjaa. Artikkelisarja perustuu Aalto-yliopiston tekemään videoprojektiin, jossa eri tehtävissä olevia työssään arvonmääritystä käyttäviä haastateltiin arvonmäärityksen erilaisista aspekteista.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös